jueves, 21 de diciembre de 2017

DEBER DE REPASO 1º EVALUACIÓN Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Aquí os pongo los enlaces para descargar las actividades de repaso de la primera evaluación para aquellos que la tengáis suspendida. El examen de recuperación lo haremos el JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS QUE TENGÁIS PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS DEL CURSO ANTERIOR:
El examen será después de las vacaciones de Pascua:


¡ÁNIMO Y A TRABAJAR!

lunes, 12 de septiembre de 2016

BENVINGUTS AL CURS 2016-2017

Bé, espere que l'estiu haja servit per descansar, disfrutar i tornar al col·le amb forces renovades. Ací  vos recorde alguns aspectes a tindre en compte a l'inici de curs:

MATERIAL NECESSARI
 • Quadern quadriculat gran. A ser possible sols per a Matemàtiques, ja que en gastarem un al llarg de tot el curs.
 •   Calculadora científica. Si no la teniu no cal comprar-la per a demà; aprofiteu un aniversari o un nadal perquè vos la regalen.
MOLT IMPORTANT:
 • A GOOGLE CLASSROOM, es crearan el enllaços adients a les diferents unitats. 
 • Procureu consultar el blog habitualment, ja que anirem penjant apunts, exercicis de repàs, enllaços a material complementari...
 • S'ha de fer el deure tots els dies.
 • El quadern es lliurarà amb els deures complets i ben presentats abans de la prova d'avaluació. És condició imprescindible. 
ÀNIM I A TREBALLAR!!

  lunes, 8 de junio de 2015

  DEURE DE VACANCES. JUNY 2015

  Ací teniu els enllaços per descarregar les activitats de repàs per a l'estiu per aquells alumnes que han de recuperar l'assignatura al mes de juny. Ja sabeu que el treball de recuperació s'ha de lliurar el dia de l'examen en fulles soltes grapades, de forma completa, ordenada i neta, respectant la numeració de les activitats i sense faltes d'ortografia.


  RECORDEU:

  • Si teniu sols una avaluació suspesa, només heu de descarregar-vos les activitas de l'avaluació corresponent.
  • Si teniu dues o tres avaluacions suspeses, heu de fer el treball complet i fer l'examen de tot el curs.

  Heu de fer clic als següents enllaços i buscar l'opció "Archivo/Descargar" o "Archivo/Imprimir" de la pàgina web. És possible que els menús apareguen en anglés: "File/Download" o "File/Print"  Recordeu que podeu accedir a totes les entrades del blog de tot el curs, hi ha molt de material que hem treballat en classe i per a repassar.

  Espere que treballeu molt i aproveu en juliol. ÀNIM I A TREBALLAR!

  jueves, 12 de diciembre de 2013

  1ESO. TEMA 5. NÚMEROS DECIMALES

  Aquí os pongo los ejercicios del tema

  También los tenéis en vuestro correo del colegio.

  Órdenes de unidades decimales. 
  Veamos la equivalencia de las unidades decimales:

  C
  D
  U,
  d
  c
  m
  dm
  cm
  mm


  2,
  3
  5

  2
  7,
  0
  0
  3

  3
  0
  0
  0
  0
  0,
  0
  3
  2
  0
  0
  0


  2
  5
  4
  0
  0
  0


  Ejemplo 1:
  2,35= dos unidades, treinta y cinco centésimas
  27,003= veintisiete unidades y tres milésimas
  3U=    300c =30.000 dm
  32m= 0,032U= 32.000mm
  254c= 2,54U = 2.540m = 254.000cm

  Relación de orden en los números decimales:

  Ejemplo 2: Ordena de menor a mayor.

  6,83  ;  6,49 ; 6,08 ; 6,495 ; -6,923

  -6,923<6,08<6,49<6,495<6,83

  Entre dos números decimales hay infinitos números decimales.

  Ejemplo 3: Inserta un número entre los dos siguientes.

  5,3< 5,35 <5,4
  -2,08< -2,075  <-2,07
  -1< -0,3 <0
  3,92< 3,921 <3,923

  -7,995< -7,993 <-7,99

  lunes, 18 de noviembre de 2013

  1ESO. TEMA 4. NÚMEROS ENTEROS

  Aquí tienes los ejercicios de la unidad.

  Recordemos que definíamos el conjunto de los números enteros (Z), como los todos los números Naturales unidos a los negativos. 
  Se representan en la recta real de la siguiente forma:  Esta representación nos define una relación de orden: el número que queda más a la derecha en la recta siempre es mayor que el que queda a la izquierda. Así:
  3>2
  4>-1
  -5<-1
  -2<0
  -6<2

  Practica aquí la relación de orden en los números enteros

  Recordemos cómo hemos trabajado en clase la suma de números enteros.


  SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS:

  • Si tienen el mismo signo, se suman y se deja el signo que tienen.
  • Si tienen diferente signo, se restan y se pone el signo del mayor.
  Veamos algunos ejemplos: 


  a)    +9-5=+4
  b)    +3-7=-4
  c)    +6-10=-4
  d)    -2+7=+5
  e)    -15+5=-10
  f)    +7-12=-5
  g)     -22-36=-58
  h)  +18+27=+45

  Veamos qué pasa cuando nos encontramos paréntesis:

  • Un signo + delante de un paréntesis deja lo de dentro igual.
  • Un signo – delante de un paréntesis cambia de signo todo lo de dentro.
  Ejemplos:
  (+2)-(+3)=+2-3=-1
  (-5)-(-3)=-5+3=-2
  +2-(3-5+6)=+2-3+5-6=+7-9=-2

  Cuando tengamos más de dos números operando, utilizaremos el siguiente procedimiento:


  • Sumamos todos los positivos y todos los negativos y luego restamos.
  Ejemplo: +9-4-8-56+10+19=(+9+10+19)-(4+8+56)=38 – 68 =-30  Puedes practicar haciendo clic aquí la suma y resta de números enteros.

  MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS:

  REGLA DE LOS SIGNOS

  + · + = +
  + · - = -
  - · + = -
  - · - = +

  Ejemplos:
  (+2)·(+5) = +10
  (+2)·(-5) = -10
  (-2)·(+5) = -10
  (-2)·(-5) = +10
  (-2)·(+5)·(-3) = +30

  La división funciona exactamente igual:

  (+10):(+2)=+5
  (+15):(-3)=-5
  (-12):(+6)=-2
  ((-12):(-6)=+2


  OPERACIONES COMBINADAS CON PARÉNTESIS.

  Prioridad de las operaciones:
  1)    Paréntesis y corchetes
  2)    Potencias y raíces
  3)    Multiplicación y división
  4)    Suma y resta

  Ejemplos:
  a)    -5+2·4= -5+8=+3
  b)    -2·5-3·(-2)=-10+6=-4
  c)    (-5+2)·4=-3·4=-12
  d)    (-3)·(+5-7)=(-3)·(-2)=+6
  e)    (-10):5+6=-2+6=+4

  POTENCIAS DE NÚMEROS ENTEROS

  23=2·2·2=8
  (-2)3=(-2)·(-2)·(-2)=-8
  (-2)2=(-2)·(-2)=+4
  (-2)4=(-2)·(-2)·(-2)·(-2)=+16
  (-2)5=(-2)·(-2)·(-2)·(-2)·(-2)=-32

  (-a)n,   si n es par,   +
              si n es impar, -

  ¡OJO!, -22=-4
              -23=-8, si no hay paréntesis, no se aplica la norma anterior; siempre es negativo.

  ¡OJO!, (+2)3=+8, si la base es positiva, siempre da +

  Aquí puedes ver un listado de ejercicios de resumen resueltos.

  Aquí tenéis acceso a actividades interactivas de repaso de la unidad